Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη

Οι δέκα προτάσεις που κατέθεσε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι οι εξής: 1. Μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% στα επόμενα 3 χρόνια. 2. Επαναφορά των έμμεσων (και ειδικών) φόρων στην παραγωγή, στο προηγούμενο ύψος τους, προ των αυξήσεων που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Κατά προτεραιότητα στον τουρισμό, στο κρασί, στις ζυθοποιίες. 3. Απαλλαγή για 3 χρόνια από συνταξιοδοτικές εισφορές των νέων που ξεκινούν την δική τους επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα (και αποπληρωμή τους στη διάρκεια του εργασιακού βίου). 4. Καθιέρωση της «δεύτερης ευκαιρίας» για τους έντιμους και ικανούς μικρομεσαίους που «ατύχησαν», ώστε να επιχειρήσουν εκ νέου αξιοποιώντας την εμπειρία τους. Συμψηφισμός των οφειλών του κράτους με τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό. 5. Άμεση και δίκαιη επίλυση του θέματος των «κόκκινων δανείων» των τραπεζών με σεβασμό στην απασχόληση στις επιχειρήσεις, προστασία της Α΄ κατοικίας των δανειοληπτών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της οικονομίας. Μείωση των πρόσθετων χρεώσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θέσπιση ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις (και ιδίως τις μικρομεσαίες).
6. Εθνικό Σχέδιο εξαγωγών με έμφαση στο branding και το clustering και υποστήριξη του μικρομεσαίου εξαγωγέα με αναβάθμιση του Enterprise Greece. Προγράμματα και κίνητρα για υποκατάσταση των εισαγωγών σε τομείς που μπορεί να ανταποκριθεί η Ελληνική οικονομία.
 7. Κίνητρα σε νέους επιστήμονες, ώστε να εργασθούν στον πρωτογενή τομέα και στήριξή τους με δωρεάν παραχώρηση γης. Επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε οργανωμένα συλλογικά σχήματα, με καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου. Για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών, ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλει μόνο ο ένας εκ των δύο, για τα πρώτα 5 χρόνια.
 8. Ολοκλήρωση του Εθνικού και περιφερειακού – τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνονται οι επενδύσεις.
 9. Επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και υποστήριξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με επέκταση στα δημόσια και επαγγελματικά κτίρια με ισχυρά κίνητρα. 
10. Πλήρης αποκομματικοποίηση του κράτους. Ανοιχτή διακυβέρνηση με επιλογή θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο με αξιοκρατία και διαφάνεια. Συνεχής αξιολόγηση των Δ.Υ. και σύνδεσή της με την ταχύτερη ανέλιξή τους και τις μισθολογικές απολαβές τους. Επιλογή των Γενικών Γραμματέων με προκήρυξη και 5ετή θητεία.