Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Νέα κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Τις εκτάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα στις οποίες μπορούν να χορηγηθούν, σε δεύτερη κατανομή, δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό του 2015, καθορίζει σχετική υπουργική απόφαση που δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για την με αριθμό 4933/118252 ΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2402/Β/9.11.2015, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω εκτάσεις φτάνουν στα 2.146 στρέμματα και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καλούνται να συμπληρώσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τους δικαιούχους παραγωγούς, το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 και να τον στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, το ταχύτερο δυνατό (και με email), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις, που επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.