Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Χρήση φυτοφαρμάκων: Έναρξη μαθημάτων για πιστοποίηση

Ξεκινά ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων που διοργανώνει και υλοποιεί η Ένωση Αγρινίου για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Η κατάρτιση των παραγωγών, που θα ξεκινήσει σήμερα στις 18.00 στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού στο Αγρίνιο, περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που απορρέουν απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως, για παράδειγμα, η επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού, τα ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κτλ. 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ αριθμ. 1883/01-08-13, ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13) για να μπορούν στο εξής οι επαγγελματίες χρήστες να προμηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. 

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ. Εν προκειμένω, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε πιστοποιημένες δομές του ΕΟΠΠΕΠ στο Αγρίνιο, όπως και στο Νεοχώρι Μεσολογγίου για τους εκεί καταρτιζόμενους. Σημειώνουμε επίσης ότι παρέχεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης από το χώρο που θα επιλέξει ο ίδιος ο παραγωγός (σπίτι, γραφείο), με λήψη κωδικού και χρήστη για πρόσβαση στο σχετικό λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπύρο Καραμπλιάνη στο 2641.0.69017.