Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Κάλεσμα απο την ΕΑΣ Δράμας προς τους αιγοπροβατοτρόφους

Η ΕΑΣ Δράμας καλεί όλους τους αιγοπροβατοτρόφους να προβούν  στην ετήσια ηλεκτρονική απογραφή της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης στα κατά τόπους Κτηνιατρεία.