Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Εισήγηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη για την υλοποίηση του έργου «ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας»

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Αττικής και στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας για την υλοποίηση του έργου «ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας» εγκρίθηκε, την Πέμπτη 20/11, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
Η εισήγηση έγινε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη, ο οποίος εξήγησε ότι σκοπός της σύμβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, συνολικής δαπάνης 300.000 €. 
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει κριθεί ότι χρήζει άμεσης συντήρησής του, λόγω φθορών που έχουν δημιουργηθεί σ’ αυτό και της κακής του κατάστασης, εξαιτίας της οποίας έχουν σημειωθεί ατυχήματα.
Η πορεία του έργου, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα παρακολουθείται από 5μελή επιτροπή.