Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα εισπράττονται απο την εφορία

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης αποφάσισε να συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης έργου που θα αναλάβει να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τη φορολογική διοίκηση.
 
Στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση περιγράφεται αναλυτικά, το αντικείμενο της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, που θα είναι:
 
Α) Η εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και τεχνικών απαιτήσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης για την ένταξη της συλλογής των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση. Ειδικότερα, η επιτροπή θα αναλάβει:
 
*Την προετοιμασία της επιχειρησιακής μελέτης σκοπιμότητας (ποσοτική και ποιοτική ανάλυση), για την ενσωμάτωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων ασφαλιστικών εισφορών, καταβολής και είσπραξής τους, στη φορολογική διοίκηση.
 
*Το σχεδιασμό ενός λειτουργικού, ενοποιημένου μοντέλου είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
 
*Το σχεδιασμό του ενοποιημένου μητρώου των υπόχρεων πληρωμής / συνεισφερόντων.
 
*Τη συμπλήρωση του οδικού χάρτη για τη λειτουργική και νομική εναρμόνιση (πλήρης παραμετροποίηση) της βάσης των εισφορών μεταξύ των ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων / ασφαλιστικών κλάσεων.
 
Β) Ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που υλοποιούν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης και την εξασφάλιση της συνεργασίας από τους αντίστοιχους εμπλεκόμενους φορείς.
 
Γ) Ο εντοπισμός και η επίλυση νομικών και επιχειρησιακών περιορισμών που εμποδίζουν την εκτέλεση του σχεδίου μεταρρύθμισης.
 
Δ) Η παρουσίαση των κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου και η υποβολή εφαρμόσιμων λύσεων στην Κοινή Ομάδα Εργασίας.
 
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη μνημονιακή υποχρέωση η μεταφορά της διαδικασίας της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τη φορολογική διοίκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 2017.
forologikanea.gr/