Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ


ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ : 210-4677278

Κ.Τ.Ε.Λ.  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  Α.Ε.                                            
ΘΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                               
ΑΠΟ 23/06/2014  ΕΩΣ  31/08/2014
ΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  210-4677278  
ΑΙΑΝΤΕΙΟ:  05:50 Από ΑΙΑΝΤΕΙΟ.  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20, 06:50,  07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50. 

ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ:   07:50,  09:50, 13:50, 17:50.                                                      
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΛΙΜΙΩΝΑ:  05:30 Από ΛΙΜΙΩΝΑ.  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,  20:20.                                                                                                                                                                                 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ:   07:05,  09:05,  11:05,  13:05, 15:05,  17:05,  19:05.                      
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΞΕΝΟ – ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:   05:50  Από ΞΕΝΟ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΔΕΙΛΙΝΑ-ΞΕΝΟ:  06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20,  11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,  20:20.                                               ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡ.ΚΑΤ.- ΗΛΙΑΚΤΗ-ΞΕΝΟ:  08:20, 10:20, 14:20, 16:20,19:20.                                                                                                       
ΣΕΛΗΝΙΑ:  05:50 Από ΣΕΛΗΝΙΑ.   Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20, 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05,  12:05,  13:05,  14:05,  15:05,  16:05,  17:05,  18:05,  19:05.   Τελευταίο 20:20.                                                                                                                                                                                   ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ: 05:55 Από ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ.  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20               
ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ–ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05,  12:05,  13:05,  14:05,  15:05,  16:05, 17:05,  18:05, 19:05,  20:05. 
20:50 ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ  ΚΑΙ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ                                    ΒΑΣΙΛΙΚΑ:  06:00 Από ΒΑΣΙΛΙΚΑ.  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35,  19:35,  20:35.
ΜΠΑΤΣΙ:   05:55  Από  ΜΠΑΤΣΙ,  Από  ΠΑΛΟΥΚΙΑ   07:35,  09:35,  12:35,  15:35,  18:35,  20:35.                                                                                                                                   
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ:    06:35,  10:35,  13:35,  16:35,  18:35.                                         
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:    08:35,  11:35,  17:35,  19:35. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ:  06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00  από  ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΚΑΙ  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20, 06:35, 07:20, 07:35, 08:10, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 20:50, 21:05.                                                    
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 21:30
.                                                                               
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΕΞYΠHΡΕΤΟΥΝ ΓΙΑ   ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

                                          ΘΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ  ΚΑΙ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ                                                                   ΑΠΟ  21/06/2014  ΕΩΣ  31/08/2014
ΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  210-4677278  

ΑΙΑΝΤΕΙΟ: Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20, 06:50,  07:50, 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50.
ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ:   07:50,  09:50, 13:50, 17:50.                                                       
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΛΙΜΙΩΝΑ:   Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,  20:20.                                                                                                                                                                                                                                                              
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ:    07:05,  09:05,  11:05,  13:05,  15:05,  17:05,  19:05.                                                                                                           
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΔΕΙΛΙΝΑ-ΞΕΝΟ:  06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20,  11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20,  20:20.                                                                                                  
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΡ.ΚΑΤ.- ΗΛΙΑΚΤΗ-ΞΕΝΟ:  08:20, 10:20, 14:20, 16:20, 19:20.                                                                                                       
ΣΕΛΗΝΙΑ:   Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ 06:20, 07:20, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05,  16:05, 17:05,  18:05, 19:05.   Τελευταίο 20:20.                                                                                                                                                                                                                           
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ:   Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20                                                         
ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ:    07:20,  08:05,  09:05,  10:05,  11:05,  12:05,  13:05, 14:05,  15:05,  16:05, 17:05,  18:05,  19:05,  20:05. 
20:50  ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ                                                                                                                                    
ΒΑΣΙΛΙΚΑ:   Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35,  19:35,  20:35.                                                                                                                   
ΜΠΑΤΣΙ:   07:35,  09:35,  12:35,  15:35,  18:35,  20:35.                                                   
ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ:    06:35,  10:35,  13:35,  16:35,  18:35.                                         
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:    08:35,  11:35,  17:35,  19:35. 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ:  Aπο ΣΑΛΑΜΙΝΑ  06:30, 06:45, 07:00.  Από ΠΑΛΟΥΚΙΑ  06:20, 06:35, 07:20, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35,  20:50,  21:05.       ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ    21:30.                         
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΕΞYΠHΡΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, 
18901

ktelsae@otenet.gr
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ : 210-4677278
2104671333
2104675301