Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

INKA Το Λαθρεμπόριο καυσίμων, συντηρείται η συσσώρευση παράνομου πλούτου

ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΤΗ
            Μα γιατί αποφασίζονται μέτρα αποκλεισμού του λαθρεμπορίου καυσίμων και πάντα αναβάλλονται και πάντα δεν εφαρμόζονται.
Μα, εκείνοι που τα αποφασίζουν είναι γνωστοί και είναι ίδιοι με αυτούς που μετά δεν τα εφαρμόζουν.
Αυτοί οι ίδιοι, είναι οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, Υπουργοί και Γραμματείς και Πρωθυπουργοί.
Αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων είναι πάντα οι ίδιοι, καλά οργανωμένοι και σωρεύουν παράνομα πλούτο από την άρνηση εφαρμογής των μέτρων που αποφασίστηκαν και δεν εφαρμόστηκαν.
Και ο πλούτος αυτός, παρότι δεν μπορεί να κρυβεί, δεν ελέγχεται ούτε πόθεν έσχες, και ούτε από κανένα αρμόδιο ελεγκτικό κρατικό οργανισμό.
Οι καταναλωτές είμαι αυτοί που τελικά πληρώνουν τη νύφη σε όλες τις αυξήσεις των φόρων που προβαίνουν τα Κράτη για να αντισταθμίσουν την απώλεια των φορολογικών τους εσόδων από την λαθρεμπορία και τη νοθεία στα καύσιμα.
 Προτάσεις του ΙΝΚΑ  για την μείωση  του προβλήματος
ΝΑ υποχρεωθούν να τοποθετηθούν από τις πετρελαϊκές εταιρίες GPS + GSM σε όλα τα βυτιοφόρα διανομής  καυσίμων,  τόσο αυτών που αναχωρούν από τα διυλιστήρια προς τα πρατήρια, όσων και αυτών που  αναχωρούν από τα πρατήρια προς τους τελικούς καταναλωτές.
Με το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζεται η ακρίβεια, πόση ποσότητα και τι είδους καύσιμο φορτώθηκε, η ώρα  που φορτώθηκε  και από πού  φορτώθηκε και πόση διανεμήθηκε και που και πότε.
Είναι το σύστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού τυποποίησης CEN το οποίο εφαρμόζεται και αποτελεί σήμερα κοινή στρατηγική για τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη όπως, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ολλανδία, αλλά και η Τσεχία, η Σλοβακία, ή η Πολωνία.
Ευρωπαϊκή Οδηγία CEN/EN 14116, CEN/EN 15208.
Και ΗΦΑΙΣΤΟΣ από 04.05.2008 σε αδράνεια.
Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο καυσίμων
(συνοψίστηκε από το INKA mikro# 8.10.2007)
Στο πόρισμα περιγράφεται αναλυτικά πού και πώς εντοπίζονται τα φαινόμενα της νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων. Τέτοιες πράξεις συνήθως εντοπίζονται: Στη χρήση πετρελαίου θέρμανσης και γεωργίας (με χαμηλό ΕΦΚ) για άλλους σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
1.   *Από τους μεταφορείς, Στο πετρέλαιο ναυτιλίας που μετά την παραλαβή του από τα διυλιστήρια, αντί για εφοδιασμό των πλοίων, διοχετεύεται αυτούσιο ή ύστερα από αποχρωματισμό και αποϊχνηθέτηση στην εσωτερική κατανάλωση.
2.   *Από τους μεταφορείς και παραλήπτες μεγάλων ποσοτήτων, Σε εικονικές εξαγωγές ή σε παράνομες επανεισαγωγές.
3.   *Από παραλήπτες, Σε χρησιμοποίηση παραγώγων πετρελαίου (τολουόλη, ξυλόλιο, white spirit) σε άλλες χρήσεις ή από μη δικαιούχα πρόσωπα.
4.   *Από μεταφορείς και πρατήρια, Σε ανάμιξη βενζινών.
Οι τρόποι παράνομης διακίνησης που μεθοδεύουν οι επιτήδειοι παίρνουν διάφορες μορφές:
5.   *Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για κίνηση οχημάτων, είτε αυτούσιο είτε έπειτα από πρόσμιξη με πετρέλαιο κίνησης είτε για άλλες χρήσεις (μαγειρεία, αρτοποιεία κ,λπ.).
6.   *Οι μεταφορείς εφοδιάζουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης από βυτιοφόρο μέσω παράνομης σύνδεσης. Εμφανίζουν πολλαπλούς εικονικούς εφοδιασμούς πλοίων.
7.   *Οι μεταφορείς παραδίδουν μικρότερη ποσότητα από την εμφανιζόμενη ως παραληφθείσα και διοχετεύουν το υπόλοιπο παράνομα στην εσωτερική κατανάλωση.
8.   *Τα πρατήρια νοθεύουν με απλή βενζίνη τις βενζίνες τύπου super και super plus. 
9.   *Οι μεταφορείς παραλαμβάνουν, μεγάλες ποσότητες από τα διυλιστήρια, περνούν το καύσιμο από τα τελωνεία και το επανεισάγουν «κάτω από τη μύτη» ή, ενδεχομένως, σε συνεργασία και με υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
6/8/2006
Οι πολυκατοικίες και οι λοιποί ιδιώτες είναι αμελητέος όγκος στην κατανάλωση πετρελαίου Θέρμανσης.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο, η παράνομη διακίνηση πετρελαιοειδών οφείλεται κυρίως:
1.      Διυλιστήρια. Στην αδυναμία εξακρίβωσης πολλαπλής παραγγελίας εφοδιασμού ακτοπλοϊκών σκαφών ή πλοίων εσωτερικού - εξωτερικού μέσω εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ή μέσω αντιπροσώπων - παραγγελιοδόχων (traders). Η αδυναμία εξακρίβωσης οφείλεται κυρίως στην έλλειψη μηχανοργάνωσης των καθ' ύλην αρμοδίων τελωνείων (ΙΑ' Πειραιά - ΙΒ' Πειραιά - ΣΔΟΕ) για διασταύρωση στοιχείων και παρακολούθησης των σχετικών εφοδιασμών.