Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥΣ

Το  Ψήφισμα που καταθέτει ο κ. Αλεξόπουλος προς γνώση όλων των Δημοτικών Συμβούλων είναι το παρακάτω:
«Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου ………. μετέχοντας ενεργά στο πλευρό των συμπολιτών μας, και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 ,για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά των συμπολιτών μας ,θέτει ως ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής προτεραιότητας την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού Α κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (2014) και την επέκταση της για όλους τους δημότες-δανειολήπτες μας, ανεξαρτήτως ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της κατοικίας τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ………. θεωρεί ότι η παράταση ισχύος του μέτρου ,κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένων των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί σε όλους τους Δημότες-Δανειολήπτες , λόγο αδυναμίας αποπληρωμής των δάνειων που έχουν συνάψει με τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα , αποτέλεσμα της κακής οικονομικής ύφεσης που χτυπά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά ..

Οι τράπεζες σπεύδουν να προσδιορίσουν την διενέργεια χιλιάδων πλειστηριασμών ακίνητων Α κατοικίας εντος του έτους 2014 ,πριν την λήξη της δοθείσας παράτασης που είναι 31/12/2013 ημερομηνία, που δυστυχώς θα βρει πολλούς δημότες μας να μην μπορούν λόγο της οικονομικής δυσκολίας που βρίσκονται να ανακόψουν τους πλειστηριασμούς.
Ένεκα τούτου καθίσταται πλέον σαφές ότι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος που δημιουργείται στους πολίτες μας είναι αυτός της παράτασης του ισχύοντος μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12/2014.
Τέλος αναγκαία είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της Α κατοικίας στον Νόμο 3869/2010 καθώς πρέπει να προστατεύεται και το περιεχόμενο της κατοικίας των πολιτών αφού αποτελεί άσυλο ,αλλά και διότι η πλειονότητα των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία του δανειολήπτη εξυπηρετεί ουσιώδεις βιοτικές ανάγκες του πολίτη και της οικογένειάς του.
Είναι συνεπώς σαφή και ουσιώδης η αναγκαιότητα παράτασης και επέκτασης του μέτρου αναστολών μέχρι και την 31/12/2014 αλλά και ποιοτικής επέκτασης του.