Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Απάντηση Γεωργιάδη στην παρέμβαση Αυγενάκη

«Η έλλειψη προσωπικού ευθύνεται για την καθυστέρηση στην απόδοση των οδοιπορικών των νεφροπαθών»

Για την καθυστέρηση στην απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ, απαντά ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης μετά από παρέμβασή του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στην παρέμβασή του ο κ. Αυγενάκης είχε επισημάνει την ιδιαίτερη καθυστέρηση στην απόδοση των δαπανών μετακίνησης καθώς όπως ανέφερε «υπάρχουν νεφροπαθείς οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί από τον ΟΓΑ από τον Μάιο του 2012 και από τον ΕΟΠΥΥ από τον Δεκέμβριο του 12 μέχρι σήμερα»

Όπως απαντά ο Υπουργός Υγείας «σύμφωνα με την από 29-12-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση, από 01-01-2012 οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων εξακολουθούσαν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθενείας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούνται και οι οποίες συνέχισαν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού, ενώ ο Οργανισμός κατόπιν αίτησης των εντασσομένων φορέων προέβαινε σε έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων και μεταβίβαση των πιστώσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.»


«Από 1-1-2013 οι δαπάνες ασφαλισμένων που καλύπτονται από τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ θα αποδίδονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, πλην των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του, ενώ επισημαίνει ότι πληρωμές εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ασφαλισμένων πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα» επισημαίνει στην απάντησή του ο Υπουργός.

Μάλιστα ο Υπουργός αναγνωρίζει την καθυστέρηση που υπάρχει ως προς την απόδοση των δαπανών των νεφροπαθών και αναφέρει ότι «πράγματι υπάρχει καθυστέρηση στην απόδοση παροχών ασφαλισμένων η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, όπου αντιμετωπίζονται οι εν λόγω δαπάνες

Τέλος, όπως αναφέρεται «ο ΕΟΠΥΥ παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσπαθεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και έχει δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση δαπανών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως και εκείνων που έχουν μηνιαίως επαναλαμβανόμενες δαπάνες».