Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ανακατασκευάζεται το ΕΠΑΛ Λαγκαδά με την ένταξή του στο Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη"


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”, εντάχθηκε η ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Λαγκαδά, με το Α.Π. 100820 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
        Πρόκειται για πρόγραμμα που εξασφαλίζει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, με δραστικές βελτιώσεις στην θέρμανση και την μόνωση του χώρου. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα, στο οποίο συστεγάζονται το Επαγγελματικό Λύκειο Λαγκαδά (ΕΠΑΛ), Το Σχολικό Εργαστηριακό Κτίριο (ΣΕΚ), το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΙΕΚ) και η Επαγγελματική Σχολή(συνολικού εμβαδού 5.452,38 τ.μ.), με την εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει αντικατάσταση όλων των παλιών κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών θυρών) με νέα συνθετικά διπλού υαλοπίνακα, μόνωση δώματος και εξωτερικών δομικών στοιχείων με εξηλασμένη πολυστερίνη κατάλληλου πάχους, καθώς και ουσιαστική βελτίωση του συστήματος θέρμανσης.
      
Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται το κτίριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά πέραν της μίας (1) κατηγορίας, με σημαντικά οφέλη στην μόνωση, την θέρμανση αλλά και την ασφάλεια των σπουδαστών. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων επιδεικτικού χαρακτήρα, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας (ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων στους χώρους του κτιρίου, διανομή φυλλαδίων, δημιουργία ηλεκτρονικού, διαδραστικού portal στην ιστοσελίδα του σχολείου κλπ.).