Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Ο Δήμος Λαγκαδά ενισχύει την διαδικασία ανακύκλωσης σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες


        Με την υπογραφή της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε.) και έπειτα από τις επίμονες αιτιάσεις του Δημάρχου Λαγκαδά κ. Ιωάννη Αναστασιάδη, παρελήφθη σήμερα το πρωί από τον ίδιο, το νέο όχημα ανακύκλωσης συσκευασιών και 400 καινούριοι κάδοι ανακύκλωσης, που χορηγήθηκαν από την εταιρεία στον Δήμο μας.
       
        Η Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά, έχοντας εξαρχής προτάξει ως βασική της προτεραιότητα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δημοτών,  ενισχύει την διαδικασία ανακύκλωσης σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές μας Κοινότητες, προγραμματίζοντας παράλληλα σεμινάρια ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών μας.
Στην φωτογραφία διακρίνονται ο Δήμαρχος Λαγκαδά, οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ.κ. Αϊβατζίδης Παντελής και Μισχόπουλος Απόστολος και ο επόπτης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαγκαδά κ. Δήμος Αμπάρκιολης, κατά την παραλαβή του οχήματος από τον Υπεύθυνο Έργων της Εταιρείας κ. Λάμπρο Πετρόπουλο.