Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Κύπρος:συγκεντρώνεται κόσμος έξω από τις τράπεζες!

κάθε πελάτης θα είναι σε θέση να αποσύρει σε μετρητά 300 ευρώ την ημέρα
Κάτω από δρακόντιους περιορισμούς επαναλειτουργούν σήμερα όλα ανεξαιρέτως τα πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου για διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών.Οι τράπεζες λειτούργησαν για τελευταία φορά την Παρασκευή 15 Μαρτίου οπόταν και λήφθηκε η πρώτη απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που αντιμετωπίζει ο χρηματοοικονομικός τομέας, θα εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα για τη ρύθμιση της ροής κεφαλαίων στη Δημοκρατία.
Τα μέτρα, ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και είναι αναγκαία, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις. Η εισαγωγή αυτών των μέτρων στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος. 
Σύμφωνα με τα μέτρα, όλες οι πληρωμές και οι συναλλαγές που επιτρέπονταν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τραπεζικής αργίας θα συνεχίσουν να επιτρέπονται, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές επιταγές. Επιπλέον, 
κάθε πελάτης θα είναι σε θέση να αποσύρει σε μετρητά 300 ευρώ την ημέρα από κάθε πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει λογαριασμό. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να εκτελούν εμπορικές συναλλαγές μέχρι 5.000 ευρώ ημερησίως, ανά λογαριασμό, χωρίς περιορισμό και να πληρώνουν τους μισθούς του προσωπικού τους. Πάγιες εντολές πληρωμών ή και μεταφορές χρημάτων μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ τον μήνα ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.
Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα επανεξετάζουν τα μέτρα σε καθημερινή βάση, με σκοπό τη σταδιακή τους άρση, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. (Πληροφορίες: ΚΥΠΕ)