Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ


Με αφορμή τις φήμες ότι σχεδιάζεται η κατάργηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αριδαίας, ο Γιώργος Καρασμάνης στις 23/01/2013 κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Σε αυτήν ο Βουλευτής, επεσήμανε ότι η ενδεχόμενη κατάργηση της εν λόγω Υπηρεσίας θ’ αποτελέσει μέγα λάθος με πιθανές δραματικές συνέπειες για το περιβάλλον, για περιουσίες αστικές και αγροτικές, ενδεχομένως και για ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας των χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο Δήμος Αλμωπίας οι οποίες τον καθιστούν ευάλωτο, όπως : τεράστια γεωγραφική έκταση, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ χωριών και οικισμών που, ήδη βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την πόλη της Αριδαίας στην οποία εδρεύει η Υπηρεσία, μεγάλος αριθμός δασών και ευρύτερων δασικών και λοιπών εκτάσεων.


Καταλήγοντας ο Γιώργος Καρασμάνης ζητούσε από τον αρμόδιο Υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη όλους τους  παραπάνω λόγους, οι οποίοι καθιστούν επιβεβλημένη τη συνέχιση της λειτουργίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αριδαίας και να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σε ό, τι αφορά αυτήν ( σε αντίθεση με την Προκάτοχο ηγεσία του Υπουργείου που δεν το έπραξε ).
Απαντώντας ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Δένδιας,  διαβεβαίωσε το Γιώργο Καρασμάνη ότι στο σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αφού μεταξύ άλλων αναφέρει :
« ….Ειδικότερα, στα πλαίσια της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών και της ενίσχυσης της ικανότητας των Υπηρεσιών του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, σας γνωρίζουμε ότι βάσει της υπ’ αριθ. 53100 οικ. Φ.100.4/16-11-2011 Απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του. Επισημαίνεται δε ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η Επιτροπή θα καταθέσει το πρακτικό-προτάσεις της στην ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, που αφορούν τυχόν αναβαθμίσεις ή καταργήσεις πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια των εργασιών της, θα λάβει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής , που αφορούν το οικιστικό, φυσικό περιβάλλον, βιομηχανικές περιοχές κ.α., τυχόν επισημάνσεις τόσο υπηρεσιακών παραγόντων όσο άλλων φορέων και πολιτών, καθώς και τις διαλαμβανόμενες στις ερωτήσεις των κ.κ. συναδέλφων προτάσεις, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να αποφευχθούν οι παρενέργειες αποσπασματικών σχεδιασμών και ρυθμίσεων…» .