Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Δήμος Λαγκαδά:Ημερίδες ενημέρωσης για την 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων (Ο.Π.Α.Α.Χ) στις Δημοτικές μας Ενότητες


Ο Δήμος Λαγκαδά σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης (Α.Ν.Ε.Θ.), διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, σχετικά με την 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων (τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων) του Άξονα 3 (Ο.Π.Α.Α.Χ) του Προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης 2007-2013.
  Η παρούσα προκήρυξη είναι η 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Έργων του Άξονα 3 και αφορά στα ακόλουθα μέτρα:
ΜΕΤΡΟ 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:Γεωργοί)
ΜΕΤΡΟ 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Μη γεωργοί)
ΜΕΤΡΟ 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Μη γεωργοί)

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ:
27/02/2013, 19:ΟΟ Μ.Μ.: Δημοτικό Κατάστημα Σοχού
28/02/2013, 19:00 Μ.Μ.: Δημοτικό Κατάστημα Ξυλόπολης
01/03/2013, 19:00 Μ.Μ.: Δημοτικό Κατάστημα Ζαγκλιβερίου
04/03/2013, 19:00 Μ.Μ.: Δημοτικό Κατάστημα Όσσας

Πληροφορίες στο Γραφείο Στήριξης Αγρότη και Κτηνοτρόφου και το Γραφείο Στήριξης Επαγγελματία του Δήμου Λαγκαδά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2394 331 075 / 6977577394
Υπεύθυνος: Καζηνέρης Πέτρος