Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμος Αρταίων προχώρησε στην τοποθέτηση GPS σε οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας


Ο Δήμος Αρταίων αποσκοπώντας στον εκσυγχρονισμό των δομών και των διαδικασιών του, προχώρησε στην τοποθέτηση GPS σε οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας και της τεχνικής υπηρεσίας. Κάνοντας χρήση της εξελιγμένης αυτής τεχνολογίας επιτυγχάνεται πλήρης παρακολούθηση των δρομολογίων των οχημάτων αλλά και σαφή και αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης και της ποιότητας του καυσίμου. 
Η ενέργεια αυτή αποτελεί καινοτομία, καθώς ο Δήμος Αρταίων είναι από τους πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, που εφαρμόζει τέτοια συστήματα για την διασφάλιση της περιουσίας του και τον αυτοματισμό των ελέγχων των εργασιών.
Με αφορμή την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών στα πρώτα οχήματα της καθαριότητας, οι αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γεωργίου Φώτης δήλωσε: « Ο Δήμος Αρταίων στην προσπάθειά του να συμμετέχει στις εξελίξεις και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα, προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση του συστήματος αυτού, το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία των GPS και του διαδικτύου για να δίνει πλήρη εικόνα και έλεγχο για την κίνηση και την κατάσταση των οχημάτων. Στόχος είναι τόσο η επιλογή και οργάνωση των δρομολογίων αποκομιδής βάση χιλιομετρικών αποστάσεων, όσο και η καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτη του συνόλου των κάδων στο Δήμο, αλλά και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με τις κατάλληλες ποσότητες και στον κατάλληλο χρόνο, ο οποίος επιτεύχθηκε σε συνεργασία και την υπηρεσία Καθαριότητας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γρηγόρη Βλάρα. Όλα τα παραπάνω είναι κάποια μόνο από τα οφέλη που αποκομίζει ο Δήμος με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Ο Δήμος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει το λειτουργικό κόστος και τις περιττές δαπάνες κάνοντας χρήση κάθε νέας τεχνολογίας και να αναδείξει το Δήμο σε πρότυπο λειτουργίας.» 

logo gr