Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και μέριμνα για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους οφειλέτες προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς


Προς τον Υπουργό Υγείας: κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: κ. Γιάννη Βρούτση
Ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΟΑΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και μέριμνα για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους οφειλέτες προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς
Σύμφωνα με στοιχεία για τον ΟΑΕΕ, το 54% εκ των 780.000 ασφαλισμένων του οργανισμού έχουν εκκρεμότητες ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2009 δεν υπερέβαινε το 13%. Οι οφειλές στην πλειονότητά τους κυμαίνονται μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ και αφορούν τη μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα έως και τριών ετών με συνέπεια την απώλεια παροχών υγείας και περίθαλψης για τους οφειλέτες και τις οικογένειες τους. Στην ίδια κατάσταση έχει περιέλθει και το 25% των ασφαλισμένων στον κλάδο των μηχανικών.
Παράλληλα, η ύφεση τείνει να ανατρέψει πλήρως την αναλογία όσων καταβάλλουν εισφορές προς συνταξιούχους σε 1,3 προς 1 από 3,6 προς 1 που βρισκόταν προ πενταετίας με τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ να αυξάνονται εκθετικά στα 4,5 δις ευρώ κυρίως το διάστημα 2010 - 2012. Αντίστοιχα, για το ταμείο των Διπλ.Μηχανικών και ΕΔΕ, από τα 70.000 περίπου ειδοποιητήρια που εκδόθηκαν το α’ εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν μόλις τα 43.100 και 7.900 ασφαλισμένοι έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.
Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή πιο ευέλικτων ρυθμίσεων που θα διευκολύνει τους οφειλέτες και θα στηρίξει πιο αποτελεσματικά τα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με προτάσεις των επαγγελματικών επιμελητηρίων, θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ταμεία και να μην συμπίπτει η καταβολή των ποσών για την δόση με την τρέχουσα οφειλή, αλλά τους μονούς μήνες να καταβάλλεται η τρέχουσα οφειλή και τους ζυγούς μήνες το ποσό της ρύθμισης.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
• Προτίθoνται να δώσουν μια πίστωση χρόνου ως προς τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους ασφαλισμένους εμφανίζουν δυσκολίες στην καταβολή των εισφορών τους;
• Με δεδομένη την ύφεση και τις αρνητικές προβλέψεις για το 2013 και με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα των οργανισμών, προτίθονται να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής πιο ευέλικτων μορφών ρυθμίσεων στους όρους διακανονισμού μεταξύ του ασφαλιστικού φορέα και οφειλέτη;
Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Ανδρουλάκης