Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ιόνιος Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Η Ιόνιος Ανακύκλωση αποτελεί την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα με έδρα το Αγρίνιο και αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα την ολοκληρωμένη διαχείριση των οχημάτων προς απόσυρση. Η μεταφορά στις εγκαταστάσεις της Ιόνιος Ανακύκλωση καθώς και η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι δωρεάν ενώ τα απορρίμματα που προκύπτουν από την όλη διαδικασία υπόκεινται σε επεξεργασία με θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες.

περισσότερα..............http://www.ioniosanakiklosi.gr/