Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΙΧΘΥΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Η αναπτυξη εγκαταλειφθηκε
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.)
(Ενημερωτικό σημείωμα)
  • Με το Προεδρικό διάταγμα 297 της 31/05/1985, συστάθηκε ως πρότυπη ερευνητική μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. δρχ., με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε.» και έδρα το Μεσολόγγι. Για το σκοπό αυτό παραχωρήθηκε δημόσια έκταση 656.500 τμ και κτίριο εντός αυτής 75 τμ. έως το 2014. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν το ελληνικό δημόσιο (Υπουργείο Έρευνας Τεχνολογίας), με το ποσό των 172.122.000 δρχ. και η Αγροτική Τράπεζα με το ποσό των 120.000 δρχ.  περισσότερα........ http://otanea.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8090.html