Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Δ. Τζογάνης Τεχνικό Γραφείο

Το τεχνικό γραφείο του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Δ. Τζογάνη δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.Οι δραστηριότητες του γραφείου είναι: Πλήρης αδειοδότηση καθώς & κατασκευή Φ/Β σε γήπεδα ή κτίρια (turn on key). Άδειες παραγωγής–εγκατάστασης–λειτουργίας για A.Π.Ε ,Άδειες εγκατάστασης–λειτουργίας–επεκτάσεων–εκσυγχρονισμού Βιομηχανιών–Βιοτεχνιών–Εργαστηρίων, Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων,Συνεργείων αυτοκινήτων ,Μελέτες–Κατασκευές κυκλοφοριακών συνδέσεων–Κόμβων, Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες-επιβλέψεις–κατασκευές κτιριακών έργων ,Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων-Εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, Μελέτες-Άδειες-Κατασκευές έργων επεξεργασίας & διαθέσεων υγρών αποβλήτων, Μελέτες–Επιβλέψεις–Κατασκευές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης-κλιματισμού-καυσίμων αερίων (υγραερίου)-Πυροπροστασίας-Ισχυρών & ασθενών ρευμάτων, Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων (ενεργειακός επιθεωρητής),Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις-μελέτη εκτιμήσεως επαγγελματικού κινδύνου, Κατασκευές δημοσίων έργων (Κάτοχος Μητρώου Εργοληπτικών Επιχ/σεων),Κατασκευές ιδιωτικών έργων με το κλειδί στο χέρι (turn on key).
περισσότερα.......................http://dtzoganis.gr