Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-ΑντίρριοΥπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνο η απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο (κατά τμήματα), παραλιακό τμήμα από χ.θ. 5+900 έως χ.θ. 47+400», Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από το ΚΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2011, παρουσία της Βουλευτή Φωκίδας Αφροδίτης Παπαθανάση.

Το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι αδειοδοτήσεις του έργου και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την ΕΥΠΕ. Με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Υπ. Πολιτισμού και το Υπ. Περιβάλλοντος , ολοκληρώνονται , σε σύντομο διάστημα ,  όλες οι τυπικές και ουσιαστικές απαραίτητες διαδικασίες που καθιστούν το έργο ώριμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ και για χρηματοδότηση.


Το έργο αυτό , εκτιμώμενου προϋπολογισμού 60 εκατ. Ευρώ και η ολοκλήρωση του έχει μεγάλη σημασία για το Νομό Φωκίδας και αποτελεί ένα από τα τμήματα του άξονα Μπράλλος – Αντίριο. Για το λόγο αυτό η Βουλευτής έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το έργο αυτό και ειδικά το τμήμα ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ να χαρακτηριστεί ως έργο προτεραιότητας και να εξευρεθούν άμεσα οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του.

Το 2009 οι μελέτες του άξονα Μπράλλος – Αντίριο εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Γ ΚΠΣ , απεντάχθηκαν όμως στην συνέχεια καθώς ο χρόνος ένταξης τους,  το 2009 , δεν ήταν ικανός για την ολοκλήρωσή τους και την πληρωμή τους από το πρόγραμμα του Γ ΚΠΣ. Με πολιτική απόφαση συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σταδιακά τις μελέτες του άξονα από Εθνικούς Πόρους ( ήδη έχουν εγκριθεί οι αναγνωριστικές μελέτες του έργου , ξεκινούν οι προμελέτες και είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για τα γεωτεχνικά των σηράγγων στο τμήμα Μπράλλος – Άμφισσα).
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ